Lineárne polohovacie stoly značky

     Bimeccanica ponúka výrobu vlastnej širokej škály trapézových prvkov vyrábaných sústružením pri zachovaní presností dosahovaných valcovaním závitov.

     Produktové portfólio zahŕňa výrobu štandardných trapézových skrutiek a matíc, ako aj špeciálne polohovacie jednotky umožňujúce redukciu axiálnej vôle. Doplnok produkcie tvoria prachovky na predčistenie dotykových plôch závitu skrutky a matice ak aj obojsmerné trapézové skrutky vyrobené štandardne aj na mieru.

      Medzi hlavné produkty značky patria lineárne stoly – polohovacie stoly.

      K jednotlivým stolom je samozrejmosťou dodanie náhradných dielov.

Podľa konštrukcie ich delíme na do nasledujúcich skupín :

1, COMPACT SIMPLE

     - Jednoduchá konštrukcia pre nenáročné horizontálne aplikácie
     - Bez použitia prachoviek, veľkosť závitu od Tr10 do Tr30
     - COMPACT SIMPLE krátke dráhy                  Lineárne stoly COMPACT SIMPLE kratké drahy

     - COMPACT SIMPLE dlhé dráhy                     Lineárne stoly COMPACT SIMPLE dlhé drahy


     - COMPACT SIMPLE dvojsmerne dráhy       Lineárne stoly COMPACT SIMPLE dlhé drahy


     - Príslušenstvo : mobilné a fixované podpory lineárnych dráh

Fixná podpora DBA bronz Fixná podpora DBA bronz Fixná podpora DNA nylon Fixná podpora DNA nylon Fixná podpora DSA ocel Fixná podpora DSA oceľ
Fixná podpora DBB bronz Fixná podpora DBB bronz Fixná podpora DNB nylon Fixná podpora DNB nylon Fixná podpora DSB oceľ Fixná podpora DSB oceľ
Fixná podpora DBC bronz Fixná podpora DBC bronz Fixná podpora DNC nylon Fixná podpora DNC nylon Fixná podpora DSC oceľ Fixná podpora DSC oceľ
Mobilná podpora LB bronz Mobilná podpora LB bronz Mobilná podpora LN nylon Mobilná podpora LN nylon Mobilná podpora LS oceľ Mobilná podpora LS oceľ


2, COMPACT STEEL

     - Jednoduchá konštrukcia, vyznačujúca sa tuhosťou a odolnosťou s dobrými výkonovými parametrami
     - Modely COMPACT neobsahujú prachovku. Veľkosť závitu Tr10 až Tr60

     - Popis nastavenia axiálnej vôle nájdete TU . Popis bezpečnostného systému nájdete TU .

     - COMPACT STEEL krátke dráhy                                                 Lineárne stoly COMPACT STEEL kratké drahy

     - COMPACT STEEL dlhé dráhy                                                     Lineárne stoly COMPACT STEEL dlhé drahy


     - COMPACT STEEL dvojsmerné dráhy                                       Lineárne stoly COMPACT STEEL dlhé drahy


     - COMPACT STEEL SAFETY – s bezpečnostným spínačom     Lineárne stoly COMPACT STEEL s bezpečnostným spínačom


     - Príslušenstvo : mobilné a fixované podpory lineárnych dráh

Fixná podpora DVA Fixná podpora DVA Fixná podpora DVB Fixná podpora DVB Fixná podpora DVC Fixná podpora DVC
Mobilná jednotka LV Mobilná jednotka LV Mobilná nastaviteľná jednotka LVZ Mobilná nastaviteľná jednotka LVZ Mobilná bezpečnostná jednotky LVW Mobilná bezpečnostná jednotky LVW
Priruby COMPACT STEEL lineárnych jednotiek BD LV Priruby COMPACT STEEL lineárnych jednotiek BD LV Priruby COMPACT STEEL lineárnych jednotiek LVZ Priruby COMPACT STEEL lineárnych jednotiek LVZ Bronzové ovalné matice CCB-A a BCB-A Bronzové ovalné matice CCB-A a BCB-A

3, COMPACT LIGHT

     - Kompaktné prevedenie, ľahkej konštrukcie pre rýchle polohovanie malých záťaží.
     - Vyrobené z eloxovaného hliníka. Plne zameniteľné s prevedením COMPACT STEEL.
     - Vhodné pre manipuláciu ľahkých bremien a vysokých rýchlostí.

     - Popis nastavenia axiálnej vôle nájdete TU .

- COMPACT LIGHT krátke                                                 Lineárne stoly COMPACT LIGHT kratké drahy

- COMPACT LIGHT stredné a dlhé                                   Lineárne stoly COMPACT LIGHT stredné a dlhé drahy


- Príslušenstvo COMPACT LIGHT prevedenia :

Lineárne stoly COMPACT LIGHT fixná podpora DVO-A Lineárne stoly COMPACT LIGHT fixná podpora DVO-A Lineárne stoly COMPACT LIGHT fixná podpora DVO-B Lineárne stoly COMPACT LIGHT fixná podpora DVO-B Lineárne stoly COMPACT LIGHT mobilná podpora LVO Lineárne stoly COMPACT LIGHT mobilná podpora LVO
Lineárne stoly COMPACT LIGHT mobilná podpora LVZO Lineárne stoly COMPACT LIGHT mobilná podpora LVZO Lineárne stoly COMPACT LIGHT unašacie platne BD-LVO Lineárne stoly COMPACT LIGHT unašacie platne BD-LVO Lineárne stoly COMPACT LIGHT unašacie platne BD-LVZO Lineárne stoly COMPACT LIGHT unašacie platne BD-LVZO
Lineárne stoly COMPACT LIGHT plastové matice CCN-A Lineárne stoly COMPACT LIGHT plastové matice CCN-A

4, EXCELLENT STEEL

     - Kompaktné prevedenie pozostávajúce z nitridovaných modulárnych podpor skombinovaných s trapézovými skrutkami.
     - Možnosť nastavenia axiálnej vôle v závite.
     - Vhodné pre použitie aj v prašnom prostredí vzhľadom na možnosť osadenia prachoviek, prípadne ochranných vlnovcov.
     - Prevedenie aj s bezpečnostným snímačom.

     - Popis nastavenia axiálnej vôle nájdete TU .

     - EXCELLENT STEEL                                               Lineárne stoly EXELENT STEEL

     - EXCELLENT STEEL krátke                                  Lineárne stoly EXELENT STEEL kratké

     - EXCELLENT STEEL obojsmerné                        Lineárne stoly EXELENT STEEL dvojsmerné

     - EXCELLENT STEEL SAFETY                                Lineárne stoly EXELENT STEEL dvojsmerné

     - Príslušenstvo :

Lineárne stoly EXCELLENT STEEL fixná podpora DXA Lineárne stoly EXCELLENT STEEL fixná podpora DXA Lineárne stoly EXCELLENT STEEL fixná podpora DXB Lineárne stoly EXCELLENT STEEL fixná podpora DXB Lineárne stoly EXCELLENT STEEL fixná podpora DXC Lineárne stoly EXCELLENT STEEL fixná podpora DXC
Lineárne stoly EXCELLENT STEEL mobilná podpora BD-LXR Lineárne stoly EXCELLENT STEEL mobilná podpora BD-LXR Lineárne stoly EXCELLENT STEEL mobilná podpora BD-LXY Lineárne stoly EXCELLENT STEEL mobilná podpora BD-LXY Lineárne stoly EXCELLENT STEEL mobilná podpora LX Lineárne stoly EXCELLENT STEEL mobilná podpora LX
Lineárne stoly EXCELLENT STEEL mobilná podpora LXW Lineárne stoly EXCELLENT STEEL mobilná podpora LXW Lineárne stoly EXCELLENT STEEL mobilná podpora LXY Lineárne stoly EXCELLENT STEEL mobilná podpora LXY Lineárne stoly EXCELLENT STEEL matice CFB BFB Lineárne stoly EXCELLENT STEEL matice CFB BFB
Lineárne stoly EXCELLENT STEEL prachovky FP Lineárne stoly EXCELLENT STEEL prachovky FP

5, EXCELLENT LIGHT

     - Podobná konštrukcia ako EXCELLENT STEEL, ľahšie prevedenie pre vyššie rýchlosti.
     - Podporná platňa môže byť vyrobená z hliníkovej zliatiny. Plne zameniteľné s EXCELLENT STEEL.
     - Skrutky vyrobené z eloxovaného hliníka.

     - Popis nastavenia axiálnej vôle nájdete TU .

     - EXCELLENT LIGHT krátke                                                 Lineárne stoly EXELENT LIGHT kratké drahy

     - EXCELLENT LIGHT stredné a dlhé dráhy                      Lineárne stoly EXELENT LIGHT stredné a dlhé drahy


     - Príslušenstvo : prachovky, matice, fixovane a mobilne podpory.

Lineárne stoly EXCELLENT LIGHT fixná podpora DXO-A Lineárne stoly EXCELLENT LIGHT fixná podpora DXO-A Lineárne stoly EXCELLENT LIGHT fixná podpora DXO-B Lineárne stoly EXCELLENT LIGHT fixná podpora DXO-B Lineárne stoly EXCELLENT LIGHT mobilná podpora LXO Lineárne stoly EXCELLENT LIGHT mobilná podpora LXO
Lineárne stoly EXCELLENT LIGHT mobilná podpora LXYO Lineárne stoly EXCELLENT LIGHT mobilná podpora LXYO Lineárne stoly EXCELLENT LIGHT plastové matice Lineárne stoly EXCELLENT LIGHT plastové matice Lineárne stoly EXCELLENT LIGHT prachovky Lineárne stoly EXCELLENT LIGHT prachovky

6, TECHNOLÓGIA K

     - Maximálna pevnosť pre vysoké záťaže s osadenými čistiacimi prvkami pozostávajúca z nitridovaných domcov a matíc.
     - Priame upevnenie na stôl zariadenia.Vhodné pre vyššie záťaže. Maximálna stabilita a pevnosť jednotiek.

     - TECHNOLOGIA K                                                                        Trapezové pohony technologia K

     - TECHNOLOGIA SAFETY KS/A                                                   Trapezové pohony technologia K SAFETY KS/A

     - TECHNOLOGIA SAFETY KS/VN                                                Trapezové pohony technologia K SAFETY KS/VN

     - TECHNOLOGIA SAFETY KS/VS                                                 Trapezové pohony technologia K SAFETY KS/VS

     - KOMPONENTY JEDNOTIEK TECHNOLOGIE K :

Trapezové pohony technologia K fixná podpora DKA Trapezové pohony technologia K fixná podpora DKA Trapezové pohony technologia K fixná podpora DKB Trapezové pohony technologia K fixná podpora DKB Trapezové pohony technologia K nastaviteľná mobilná matica LK Trapezové pohony technologia K nastaviteľná mobilná matica LK
Trapezové pohony technologia K nastaviteľná mobilná matica SAFETY LKS-A Trapezové pohony technologia K nastaviteľná mobilná matica SAFETY LKS-A Trapezové pohony technologia K mobilná matica SAFETY vizualná LKS-VN Trapezové pohony technologia K mobilná matica SAFETY vizualná LKS-VN Trapezové pohony technologia K mobilná matica SAFETY vizualná LKS-VSE Trapezové pohony technologia K mobilná matica SAFETY vizualná LKS-VSE
Trapezové pohony technologia K matica CDS-A Trapezové pohony technologia K matica CDS-A Trapezové pohony technologia K matica CDS-V Trapezové pohony technologia K matica CDS-V Trapezové pohony technologia K matica CDS-VE Trapezové pohony technologia K matica CDS-VE
Trapezové pohony technologia K matica CFB-A Trapezové pohony technologia K matica CFB-A Trapezové pohony technologia K matica CFB-HL Trapezové pohony technologia K matica CFB-HL Trapezové pohony technologia K matica CFB-HVS Trapezové pohony technologia K matica CFB-HVS
Trapezové pohony technologia K matica CFB-M Trapezové pohony technologia K matica CFB-M Trapezové pohony technologia K matica CFB-VN Trapezové pohony technologia K matica CFB-VN Trapezové pohony technologia K uťahovaci nastroj CSF Trapezové pohony technologia K prachovky FP
TTrapezové pohony technologia K nastroj uťahovania CSF Trapezové pohony technologia K nastroj uťahovania CSF


7, TECHNOLÓGIA J

     - Jednotky pozostávajú z nitridovaných matíc a podpôr. Upevnenie k pohyblivému stolu v osi rovnobežnej s osou skrutky.
     - Obsahujú bronzové matice a kónické ložiská, ktoré zabezpečia spoľahlivosť pri vysokej záťaži.

     - TECHNOLOGIA J                                                  Trapezové pohony technologia J

     - TECHNOLOGIA JS/A SAFETY                              Trapezové pohony technologia JS-A SAFETY

     - TECHNOLOGIA JS/VN SAFETY                           Trapezové pohony technologia JS-VN SAFETY

     - TECHNOLOGIA JS/VS SAFETY                             Trapezové pohony technologia JS-VS SAFETY

     - PRISLUŠENSTVO technologie J :

Trapezové pohony technologia J fixná podpora DJA Trapezové pohony technologia J fixná podpora DJA Trapezové pohony technologia J fixná podpora DJB Trapezové pohony technologia J fixná podpora DJB Trapezové pohony technologia J nastaviteľná matica LJ Trapezové pohony technologia J nastaviteľná matica LJ
Trapezové pohony technologia J SAFETY matica LJS-VS,VSE Trapezové pohony technologia J SAFETY matica LJS-VS,VSE Trapezové pohony technologia J SAFETY matica LJS-VN Trapezové pohony technologia J SAFETY matica LJS-VN Trapezové pohony technologia J SAFETY matica LJS-A Trapezové pohony technologia J SAFETY matica LJS-A
Trapezové pohony technologia J matica CDS-A Trapezové pohony technologia J matica CDS-A Trapezové pohony technologia J matica CDS-V Trapezové pohony technologia J matica CDS-V Trapezové pohony technologia J matica CDS-VE Trapezové pohony technologia J matica CDS-VE
Trapezové pohony technologia J matica CFB-A Trapezové pohony technologia J matica CFB-A Trapezové pohony technologia J matica CFB-HL Trapezové pohony technologia J matica CFB-HL Trapezové pohony technologia J matica CFB-HVS Trapezové pohony technologia J matica CFB-HVS
Trapezové pohony technologia J matica CFB-M Trapezové pohony technologia J matica CFB-M Trapezové pohony technologia J matica CFB-VN Trapezové pohony technologia J matica CFB-VN Trapezové pohony technologia J uťahovaci nastroj CSF Trapezové pohony technologia J prachovky FP
Trapezové pohony technologia J uťahovaci nastroj CSF Trapezové pohony technologia J uťahovaci nastroj CSF

8, ROTAČNÁ MATICA

     - Využitie pri osadení hnacieho elementu ( motor ) na pohyblivú časť stola.
     - Odlišuje sa od ostatných skupín tým, že skrutka je fixovaná v podporách a matica sa rotačným pohybom posúva po skrutke.
     - Pohyb môže byť vyvodený manuálne alebo motorom. Štandardné prevody sú 1:1 a 1:2

     - ROTAČNÁ MATICA prevod 1:1                                                 Trapezové pohony rotujuca matica prevod 1:1

     - ROTAČNÁ MATICA prevod 1:2                                                 Trapezové pohony rotujuca matica prevod 1:2

     - ROTAČNÁ MATICA špeciálne vyhotovenie                            Trapezové pohony rotujuca matica špeciálne vyhotovenie

     - Príslušenstvo skupiny :

Trapezové pohony rotujúca matica fixná podpora DXR-A Trapezové pohony rotujúca matica fixná podpora DXR-A Trapezové pohony rotujúca matica fixná podpora DXR-B Trapezové pohony rotujúca matica fixná podpora DXR-B Trapezové pohony rotujúca matica mobilná platforma LXR-PD Trapezové pohony rotujúca matica mobilná platforma LXR-PD
Trapezové pohony rotujúca matica mobilná platforma LXR-PS Trapezové pohony rotujúca matica mobilná platforma LXR-PS Trapezové pohony rotujúca matica mobilná platforma LXR-RD Trapezové pohony rotujúca matica mobilná platforma LXR-RD Trapezové pohony rotujúca matica mobilná platforma PM-LXR-1-1 Trapezové pohony rotujúca matica mobilná platforma PM-LXR-1-1
Trapezové pohony rotujúca matica mobilná platforma PM-LXR-1-2 Trapezové pohony rotujúca matica mobilná platforma PM-LXR-1-2 Trapezové pohony rotujúca matica podpora pre rotujúcu hriadeľ DXA-R Trapezové pohony rotujúca matica podpora pre rotujúcu hriadeľ DXA-R Trapezové pohony rotujúca matica platna BD-LXR Trapezové pohony rotujúca matica platna BD-LXR
Trapezové pohony rotujúca matica CFB HR-1-1 Trapezové pohony rotujúca matica CFB HR-1-1 Trapezové pohony rotujúca matica CFB HR-1-2 Trapezové pohony rotujúca matica CFB HR-1-2 Trapezové pohony rotujúca matica CFB HR-PD Trapezové pohony rotujúca matica CFB HR-PD
Trapezové pohony rotujúca matica CFB HR-PS Trapezové pohony rotujúca matica CFB HR-PS Trapezové pohony rotujúca matica CFB HR-RD Trapezové pohony rotujúca matica CFB HR-RD

PROFIL   KATALÓGY  AKCIEFOTOGALERIA    VŠOP   KONTAKT  
UNIVERZALNE KARDANOVE KLBY / PRIEMYSELNE KARDANE
LOZISKA / LOZISKOVE DOMCE / KOMBINOVANE LOZISKA / GULICKOVE DRAHY
ELEKTROPREVODOVKY / MINIPREVODOVKY UHLOVE PREVODOVKY / ZDVIZNE PREVODOVKY
KLINOVE REMENE A REMENICE / OZUBENE REMENE A REMENICE
KLBOVE OKA / KLBOVE HLAVICE
PRISLUSENSTVO PNEUMATICKYCH VALCOV / KOMPONENTY HYDRAULICKYCH VALCOV / POLNOHOSPODARSKE DIELY
KONCOVKY PNEUMATICKYCH VALCOV
GULICKOVE SKRUTKY / TRAPEZOVE SKRUTKY A MATICE
ANTIVIBRACNE JEDNOTKY A SILENTBLOKY
ELEKTROMOTORY / PRIEMYSELNE BRZDY A SPOJKY
OBMEDZOVACE AXIALNEJ SILY / NASTAVITELNE VACKY
HYDRAULICKE FITINGY
RETAZE / RETAZOVE KOLESA / PRISLUSENSTVO RETAZI
CELNE OZUBENE KOLESA / KUZELOVE OZUBENE KOLESA PLASTOVE OZUBENE DIELY / VYROBA OZUBENIA
ZVERNE SPOJKY / PRUZNE SPOJKY TUHE / HRIADELOVE SPOJKY / VOLNOBEZNE SPOJKY
LINEARNE LOZISKA / LINEARNE VEDENIA LINEARNE VOZIKY / PRISLUSENSTVO LINEARNYCH JEDNOTIEK
DOPRAVNIKOVE A DOPRAVNE VALCEKY
PRIEMYSELNE KOLESA / NABYTKOVE KOLIESKA
HADICE / GUMENE PLATNE
KONSTRUKCNA CINNOST / VYROBA
ENERGETICKE RETAZE / HLINIKOVE STAVEBNE PROFILY